0

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Garwolin

Na terenie Gminy Garwolin – w miejscowości Lucin 4, funkcjonuje punkt PSZOK czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny w 4-tą sobotę miesiąca gdzie mieszkańcy w godzinach 07:00-14:00 mogą nieodpłatnie składować takie odpady jak:   -odpady opakowaniowe zebrane selektywnie, – szkło, metal, – opakowania wielomateriałowe, – papier i tektura, odpady [...]

0

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie o planowanych szkoleniach dla osób chcących prowadzić ubój na potrzeby własne wraz z ulotką informacyjną o prowadzeniu przez rolników działalności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie informuje, że w dniach 22.02.2019 r. i 05.04.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju, dla osób chcących uzyskać zaświadczenie uprawniające do uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny. Osoby chętne są [...]

1

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały                        Nr V/41/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 319 z dnia 9 […]

0

Nowy Płatnik – nie czekaj

Szanowni Państwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił dla wszystkich przedsiębiorców nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać od 26 stycznia 2019 r. Program Płatnik umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz. II i ZUS […]

Rozmiar czcionki
Kontrast