Wnioski do budżetu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Garwolin

 
Na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 55/2010 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych w materiałach planistycznych oraz zakresu i trybu prac poprzedzających sporządzenie projektu uchwały budżetowej – zwracam się z prośbą o składanie wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin na 2011 rok. 
Wnioski budżetowe zawierać muszą podstawowe rozmiary zadań do realizacji, z określeniem przybliżonych wielkości środków potrzebnych na ten cel, propozycję udziału mieszkańców czy też innych podmiotów. 
Aby zgłaszane wnioski były realne do wykonania niezbędnym jest bardzo poważne ich przeanalizowanie pod kątem potrzeb mieszkańców, technicznych i finansowych możliwości ich realizowania oraz efektywności.
Wnioski proszę składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 (pokój nr 100) w terminie do 15 października 2010 r.

Wójt Gminy Garwolin
Tomasz Łysiak

Poprawiony (środa, 22 grudnia 2010 18:27)

 

nasza-gmina

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Szukaj na stronie
Reklama
Rachunek bankowy
Reklama
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama