name-3Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej zostało powołane Uchwałą Rady Gminy Garwolin w 1999r. Naukę rozpoczęto w nowo wybudowanej szkole podstawowej. Inauguracja roku szkolnego 2000/2001 odbyła się już w budynku gimnazjum. Uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II miało miejsce 10 października 2006 r. Szkoła otrzymała wówczas sztandar. W pierwszą rocznicę tego wydarzenia odbyło się odsłonięcie popiersia Patrona.W obecnym roku szkolnym pracuje w szkole 17 nauczycieli, w tym 11 dyplomowanych; naukę pobiera 142 uczniów w ośmiu oddziałach. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań podczas różnych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, biorą udział w różnych projektach edukacyjnych, redagują gazetkę szkolną „Fenomenik”. Gimnazjum otrzymało certyfikat „Szkoła z klasą”.

name-4Uzupełnieniem procesu edukacyjnego są m. in. wycieczki szkolne. Tradycją stały się pielgrzymki do miejsc związanych z Patronem. W październiku szkoła bierze udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze. Dzięki ogromnym staraniom dyrektora gimnazjum udało się dwukrotnie wyjechać do Rzymu, aby rocznice śmierci Papieża uczcić przy jego grobie. Uczniowie gimnazjum osiągają wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach. 

name-2

Najważniejsze osiągnięcia to m. in.: Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Plastyczne Bajania” 2006; Nagroda w konkursie literacko-historycznym „To moja młodość…”; Srebrna Maska I stopnia 2006 i 2007 na XI Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych; II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O czym śpiewa wiatr, o czym szumią drzewa” za wiersz „Jestem wolna”. Nagroda stała się inspiracją do wydania tomiku poezji uczennicy; V miejsce w kategorii „Energetyka przyjazna środowisku” IX edycji Programu Edukacji Ekologicznej „Porządkujemy i odnawiamy las” 2007; I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie” za pracę „Maria Skłodowska-Curie wczoraj i 100 lat później jako Polka”; Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim „Papież Słowianin” organizowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami.

name-1Działania szkoły ukierunkowane są na integrację środowiska, co roku organizowany jest festyn „Szczęśliwa rodzina”. Od 2000 r. jest członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. W ramach działań Towarzystwa m. in. była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów w 2008 r. oraz Wojewódzkiej Konferencji „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”, która odbyła się 20 września 2010 r.

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej
Wola Rębkowska ul. Długa 9008-410 Garwolin
tel. 25 681-51-07

Rozmiar czcionki
Kontrast