1. Violetta Sikora – przewodnicząca komisji,
 2. Bernard Makulec – z-ca przewodniczącej komisji,
 3. Tadeusz Gora – członek komisji,
 4. Grzegorz Kot – członek komisji,
 5. Marcin Malitka – członek komisji,
 6. Katarzyna Pyza – członek komisji,
 7. Paweł Wirtek – członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

 • opiniowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie wykonania budżetu Gminy Garwolin oraz sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Garwolin,

 • wydawanie opinii o projekcie budżetu Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie zmian w budżecie Gminy Garwolin na poszczególne lata,

 • opiniowanie bieżących spraw związanych z gospodarką finansową Gminy Garwolin.

Rozmiar czcionki
Kontrast