1. Marcin Rosa – przewodniczący komisji,
 2. Katarzyna Pyza – z-ca przewodniczącego komisji,
 3. Tadeusz Gora – członek komisji,
 4. Mirosław Kasprzak – członek komisji,
 5. Violetta Sikora – członek komisji,
 6. Paweł Wirtek – członek komisji,
 7. Albert Zawadka – człoenk komisji,
 8. Małgorzata Żołądek – członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

 • opiniowanie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz regulaminu przyznawania stypendiów,

 • ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego w poszczególnych latach,

 • ocena stanu zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Garwolin,

 • ocena działalności organizacji sportowych działających na terenie gminy,

 • rozpatrywanie informacji na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie,

 • opiniowanie wszelkich spraw prowadzonych przez Gminę Garwolin w zakrsie oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

Rozmiar czcionki
Kontrast