1.  Piotr Żurawek – przewodniczący komisji,
  2. Grzegorz Kot – z-ca przewodniczącego komisji,
  3. Jerzy Dziak – członek komisji,
  4. Waldemar Krupa – członek komisji,
  5. Marcin Rosa – członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Rozmiar czcionki
Kontrast