Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 w Gospodarka odpadami - informacje

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 11 zł miesięcznie za osobę w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
    w sposób selektywny,
  • 5 zł miesięcznie za osobę  w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 8 zł miesięcznie za osobę  w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz oddawane są bioodpady,
  • 180 zł za rok za domek letniskowy lub inny wykorzystywany przez część roku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 120 zł za rok za domek letniskowy lub inny wykorzystywany przez część roku, gdy odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast