Becikowe

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa sprawy

 

 

 

Becikowe

 

Podstawa prawna

 

 

 Art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek

 zaświadczenie lekarskie o przebywaniu pod opieką lekarza od 10go tygodnia ciąży

 dowody osobiste obydwojga rodziców

 akt urodzenia

– zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy wszystkich osób w rodzinie powyżej 18 roku życia.

– nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

– oświadczenie lub dokument potwierdzający wysokość odprowadzonych składek zdrowotnych za rok poprzedzający okres zasiłkowy( ZUS lub pracodawca)

– w przypadku meldunku na terenie innej gminy – zaświadczenie o nie złożeniu przez osobę wniosku o ustalenie prawa do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu dziecka w miejscu zameldowania ( istnieje możliwość aby o zaświadczenie wnioskował urząd).

 

 

Opłaty

 

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Grzegorz Karaś – Koordynator ds. komputeryzacji GOPS, Marlena Mućko – Referent ds. świadczeń rodzinnych 

Zostaw komentarz