Przyznanie pomocy w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Nazwa sprawy

 

 

 

Przyznanie pomocy w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Podstawa prawna

 

 

 Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163)

Wymagane dokumenty

 

 

 dowód osobisty

 zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny

 rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania

 

Opłaty

 

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 210 oraz 207 (miejscowości: Miętne i Krystyna), nr telefonu (25) 6820560 wew. 39 lub 56, 50 Dorota Bogusz – Starszy pracownik socjalny, Ewa Kalbarczyk – Specjalista pracy socjalny, Ewa Ochnik – Starszy pracownik socjalny, Małgorzata Gajewska- Zalech – Pracownik socjalny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz