Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa sprawy

 

 

 

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Podstawa prawna

 

 

 Art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. Nr 163 z pozn. zm)

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 wniosek lekarza psychiatry

 rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

 zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny

Opłaty

 

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 210, oraz 207 (miejscowości Miętne i Krystyna) nr telefonu (25) 6820560 wew. 39 lub 56, 50 Dorota Bogusz – Pracownik socjalny, Ewa Kalbarczyk – Specjalista pracy socjalny, Ewa Ochnik – Starszy pracownik socjalny, Małgorzata Gajewska-Zalech – Pracownik socjalny

 

Zostaw komentarz