Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa sprawy

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Podstawa prawna

 

 Art. 1 a ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek

 zaświadczenie od komornika potwierdzające bezskuteczność postępowania egzekucyjnego

 prawomocny wyrok sądowy zasądzający alimenty

 dowód osobisty

 akt urodzenia dziecka

 zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający okres zasiłkowy

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, numer pokoju 207, nr telefonu (25) 6820560 wew. 61, Grzegorz Karaś – Koordynator ds. komputeryzacji GOPS, Marlena Mućko – Referent ds. świadczeń rodzinnych 

Zostaw komentarz