Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz.1356 z późn. zm.)

 Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Mazow, Nr 189,poz.5762 z dnia 17 października 2011r.)

Wymagane dokumenty

 wniosek o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 załączniki:

 zgoda organizatora imprezy;

 kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Opłaty

 Opłaty za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  wnoszone są na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych
i ewidencji działalności gospodarczej

 

Zostaw komentarz