Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego drogi gminnej

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

 

 

 

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego drogi gminnej

 

Podstawa prawna

 

 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 260 z późn. zm.)

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

 Uchwała Rady Gminy Garwolin Nr IX/91/2012r. z dnia 19 marca 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 3831 z dnia 4 maja 2012r.

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem

 kserokopia decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Opłaty

 

 

 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr IX/91/2012 z dnia 19 marca 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Inspektor ds. infrastruktury technicznej Zdzisław Makulec

Zostaw komentarz