Podział działki – wydanie postanowienia w sprawie wstępnego podziału działki, a następnie decyzji zatwierdzającej podział

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

Podział działki – wydanie postanowienia w sprawie wstępnego podziału działki, a następnie decyzji zatwierdzającej podział

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

wypełnione podanie

wstępny projekt podziału

tytuł prawny stwierdzający do nieruchomości

wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w przypadku , o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2

pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95

protokół z przyjęcia granic nieruchomości

wykaz zmian gruntowych

wykaz synchronizowany, jeżeli oznaczanie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 203, nr telefonu (25) 6820560 wew. 38, Hanna Bauk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zostaw komentarz