Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

 

 

 

Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna

 

 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267)

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z2012r. poz. 1282 z póxn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 do wglądu: dowód osobisty

Opłaty

 

 5 zł – za wniosek

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, nr telefonu (25) 6820560 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

Zostaw komentarz