Ustalenie warunków zabudowy

 w Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Prz

Nazwa sprawy

Ustalenie warunków zabudowy

Podstawa prawna

 Art. 52, 54, 59 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. z 2012r. poz.647 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych i/lub w skali 1:2000 (mapa powinna pokazywać otoczenie wokół obszaru objętego wnioskiem równe trzem frontom tego obszaru)

 szkic zagospodarowania terenu na kserokopii mapy opisanej

 wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz skrócony wypis z rejestru gruntów dla sąsiednich działek.

 opinie i uzgodnienia tj. zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych, itp.,

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opłaty

 budynki mieszkalne zwolnione z opłat,

 pozostałe budynki i budowle – 598 zł ,

 przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 56 zł.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego, numer pokoju 209, nr telefonu (25) 6820560 wew. 34, Karolina Kasprzak – Specjalista ds. budownictwa

Zostaw komentarz