Uzgodnienie linii zabudowy dla ogrodzenia od strony drogi gminnej

 w Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Prz

Nazwa sprawy

 

 

 

Uzgodnienie linii zabudowy dla ogrodzenia od strony drogi gminnej

 

Podstawa prawna

 

 

 Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek o uzgodnienie linii zabudowy dla ogrodzenia od strony gminnej

 mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją ogrodzenia

Opłaty

 

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego, numer pokoju 209, nr telefonu (25) 6820560 wew. 34, Karolina Kasprzak – Specjalista ds. budownictwa

Zostaw komentarz