Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

 

 

 

Wpis do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej)

 

Podstawa prawna

 

 

art.26ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010r. Nr220,poz. 1447 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek o wpis do CEIDG

 do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, nr telefonu (25) 6820560 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

Zostaw komentarz