Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

 

 

 

Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna

 

 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 1010 roku Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 wypełniony wniosek EDG-1 Rodzaj 3 z załącznikami

 

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Uwagi

 

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku nie wcześniej jednak niż w dniu zgłoszenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, nr telefonu (25) 6820560 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

Zostaw komentarz