Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.poz. 1282 z póź.zm.).

Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

 do wglądu dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument z fotografią pozwalający ustalić tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 17 zł za wydane zaświadczenie.

 Nie podlegają opłacie skarbowej podania oraz zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, nauki i szkolnictwa, zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i opieki społecznej. Z opłat zwolnieni są także kombatanci.

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

 

Zostaw komentarz