Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek EDG-1 Rodzaj 5 z załącznikami

oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

do wglądu: dowód osobisty

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, nr telefonu (25) 6820560 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

Zostaw komentarz