Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

 

 

 

Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna

 

 

 Art. 26 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku. (Dz.U z 2010r. Nr 220,poz.1447 z późn.zm.)

 Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek CEIDG – 1 Rodzaj 2 z załącznikami

 oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty

 

 

Ne pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, nr telefonu (25) 6820560 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

Zostaw komentarz