Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

 w Referat Finansowy

Nazwa sprawy

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 z póź.zm.)

Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek o zwrot podatku, wraz z załączonymi fakturami VAT albo ich kopia, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Finansowy, numer pokoju 110, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 44,

Barbara Piętka – Inspektor ds. podatku od środków transportu

 

Zostaw komentarz