Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach gm. Garwolin

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2010-12-31

TIP 341/14.8/2010

OGŁOSZENIE 
o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach gm. Garwolin, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

P.P.H. BO-SPORT Aleksander Bogusz

Al. Wyzwolenia 22

 

08-440 Pilawa

 1. Cena oferty:

 • brutto: 77.921,40 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy 
P.P.H. BO-SPORT Aleksander Bogusz następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyła także firma:

 1. NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmielewski

Grom 36

12-130 Pasym

Cena oferty:

 • brutto: 85.302,00 zł

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2
pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podczas badania oferty złożonej w niniejszym postępowaniu stwierdzono, iż wykonawca nie wypełnił wymaganych załączników do SIWZ: nr 5 Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta; nr 6 Potencjał kadrowy; nr 7 Wykaz podwykonawców. Na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 wykonawca nie uzupełnił swojej oferty w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe oferta została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

 1. Zakład Stolarski „BRANDT” S.C.

A. Brandt, S. Brandt, N. Brandt-Bąkowska

Dąbrówka ul. Starogardzka 11

83-212 Bobowo

Cena oferty:

 • brutto: 82.599,40 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 89,62 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 94,62 pkt

 1. SEPAR-MEBLE Arkadiusz Piechowski

ul. Lubelska 3

10-404 Olsztyn

Cena oferty:

 • brutto: 132.530,00 zł

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 
pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podczas badania oferty złożonej w niniejszym postępowaniu stwierdzono, iż wykonawca nie złożył wymaganych załączników do SIWZ: nr 5 Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta; nr 7 Wykaz podwykonawców, natomiast załącznik nr 6 Potencjał kadrowy wypełniony został błędnie. Na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca nie uzupełnił swojej oferty w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe oferta została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

 1. Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński

os. Łokietka 11/30

61-616 Poznań

Cena oferty:

 • brutto: 118.965,86 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 62,22 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 67,22 pkt

 1. ALNAG Barbara Wróbel

ul. Dunin Wąsowicza 3

30-112 Kraków

Cena oferty:

 • brutto: 150.133,00 zł

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 
pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podczas badania oferty złożonej w niniejszym postępowaniu stwierdzono, iż wykonawca nie wypełnił wymaganego załącznika do SIWZ nr 6 Potencjał kadrowy. Na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca nie uzupełnił swojej oferty w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe oferta została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

 1. Techpol-Medical Sp. z o. o.

ul. Bursaki 19 A

20-150 Lublin

Cena oferty:

 • brutto: 92.600,44 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena –79,94 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 79,94 pkt

 1. Perfekt S.C. Marek Rychert I Andrzej Deyk

ul. Ks. Wyszyńskiego 6

83-340 Sierakowice

Cena oferty:

 • brutto: 93.926,58 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena –78,81 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 78,81 pkt

 1. ZPH Lumar JacekOgórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85-374 Bydgoszcz

Cena oferty:

 • brutto: 98.626,02 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena –75,06 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 80,06 pkt

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AKMA Podstawski Zbigniew

ul. Dług 43

33-132 Niedomice

Cena oferty:

 • brutto: 78.948,64 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena –93,76 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 93,76 pkt

Opracowała:

Izabela Kłos

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

tel. (025) 682 05 60 w. 62, fax. (025) 682 05 67

Zostaw komentarz