OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Kompleksowa obsługa realizacji programu „Szybkie czytanie oraz e-learning ‘Kwantowy skok’ w rozwoju ucznia” obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych mate

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2011-09-22

 

 

 

TIP 271.7.2011                                  

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowa obsługa realizacji programu „Szybkie czytanie oraz e-learning ‘Kwantowy skok’ w rozwoju ucznia” obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych materiałów i platformy
e-learningowej.”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

AKADEMIA NAUKI

Kornelia Rosłoniec

ul. Okrzei 10

05-400 Otwock

 

Cena oferty:

         brutto: 319.400,00 zł

         netto:  392.862,00 zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
AKADEMIA NAUKI Kornelia Rosłoniec następującej punktacji:

Cena – 100 pkt.

 

W postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę.

Zostaw komentarz