Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Garwolin

 w Gospodarka odpadami - informacje

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

z terenu gminy Garwolin

Wójt Gminy Garwolin zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Garwolin. Podmioty wskazane w poniższej tabeli zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego (zgodnie z art. 9b ust. 2 wyżej wymienionej ustawy) przez Wójta Gminy Garwolin.

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Adres/ siedziba podmiotu

Nr w rejestrze działalności regulowanej

Data wpisu do rejestru działalności regulowanej

Uwagi

1.

P.H.U. „NORD”

Krzysztof Kaczorowski

ul. Bernardyńska 16/43

02-904 Warszawa

1/2012

29.03.2012

Wykreślono z rejestru z dniem 14.04.2015

2.

TONSMEIER CENTRUM

Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

2/2012

08.06.2012

 

3.

EKOLIDER

Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400 Garwolin

3/2012

05.07.2012

 

4.

MPK Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka,

ul. Kołobrzeska 5

4/2012

10.07.2012

 

5.

SITA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa,

5/2012

08.10.2012

Wykreślono z rejestru z dniem 17.06.2016

6.

„Czyścioch”  

Sp. z o.o.              

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok

6/2012

17.10.2012

Wykreślono z rejestru z dniem 05.07.2016

7.

REMONDIS OTWOCK

Sp. z o.o.

ul. Johna Lennona 4

05-400 Otwock

7/2012

14.11.2012

 

8.

STAUBACH Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

8/2012

29.11.2012

 

9.

EKOM Sp. z o.o. Warszawa

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

9/2012

14.12.2012

Wykreślono z rejestru z dniem 28.01.2014

10.

CZYSTOPOL

Wywóz Nieczystości Płynnych

i Stałych

Danuta Gendek

Kolonia Górzno 29

08-404 Górzno

10/2012

14.12.2012

 

11.

PARTNER

Dariusz Apelski

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

11/2012

14.12.2012

Wykreślono z rejestru z dniem 28.01.2014

12.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

12/2012

14.12.2012

 

13.

EKOPARTNER

J. Suchecki

i wspólnicy

Sp. jawna

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok

13/2012

19.02.2013

Wykreślono z rejestru z dniem 07.04.2014

14.

Piotr Śnieżek,

Firma Usługowo Transportowa

ul. Józefa Piłsudskiego 12 lok. 3

21-450 Stoczek Łukowski

14/2013

11.12.2013

Wykreślono z rejestru z dniem 05.11.2014

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Garwolin do instalacji przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem 2018-2023.

Zostaw komentarz