OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne.

 w Archiwum przetargów

 Garwolin 2012-07-06

 

 

 TIP 271.08.2012                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-InstalacyjnoInżynieryjnych „BUDOKAN”

ul. Berka Joselewicza 2,

08-200 Łosice

 

Cena oferty:

         brutto: 4.731.176,28 zł

         netto:  3.846.484,78 zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Przedsiębiorstwo Robót BudowlanoInstalacyjnoInżynieryjnych „BUDOKAN”

następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

 

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

 

  1. 1.Firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU” Pruszynek 49D, 08-110 Siedlce

Cena oferty:

         brutto: 5.302.836,82 zł

         netto: 4.311.249,45 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 84,76 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 89,76 pkt

 

  1. 2.Firma P.H.U „INWOD” Roman Pacek ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów

Cena oferty:

         brutto: 5.325.490,00 zł

         netto:   4.329.666,67 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 84,40 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 89,40 pkt.

 

  1. 3.Firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ” STOLMEX” inż. Stanisław Kozłowski ul. Lipska 40, 22-400 Zamość

Cena oferty:

         brutto: 5.536.540,81zł

         netto: 4.501.252,69 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 81,18 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 86,18 pkt

 

  1. 4.FirmaPARSTER Spółka z o.o. ul.Mickiewicza 32, 21-200 Parczew

Cena oferty:

         brutto: 5.775.106,27 zł

         netto: 4.695.208,35 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 77,83 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 82,83 pkt.

 

  1. 5.Firma:

IBF Budownictwo Sp. z o.o. ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska

 

Cena oferty:

         brutto: 5.796.390,34 zł

         netto: 4.712.512,47 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 77,54 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 82,54 pkt.

 

  1. 6.Firma:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MELBUD” Sp. z o.o.

ul. Karowa 25, 08-110 Siedlce

Cena oferty:

         brutto: 5.983.901,03 zł

         netto: 4.864.960,18 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 75,11 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 80,11 pkt.

 

  1. 7.Firma:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” S-ka z o.o. ul.Marszałka Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

Cena oferty:

         brutto: 6.226.845,20 zł

         netto: 5.062.475,77 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 72,18 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 77,18 pkt.

 

  1. 8.Firma:

„WOD – KA – MEL S.A.” ul. Brzeska 134, 21-500 Biała Podlaska

Cena oferty:

         brutto: 6.332.274,64 zł

         netto: 5.388.822,15 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 70,98 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 75,98 pkt.

 

  1. 9.Firma:

PRI „ENERGOPOL-LUBLIN” S.A. ul. Zawieprzycka 8H, 20-228 Lublin

 

Cena oferty:

         brutto: 6.638.031,92 zł

         netto: 5.396.773,92 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 67,71 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 72,71 pkt.

 

10. Firma:

Kazimierz Czubaszek Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „BUDOSAN” Żabokliki ul. Spacerowa 69, 08-110 Siedlce

 

Cena oferty:

         brutto: 6.699.027,41 zł

         netto: 5.446.363,76 zł

 Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 67,09 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 72,09 pkt.

 

11. Firma:

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne ul. Główna 45, 08-400 Garwolin

 

Cena oferty:

         brutto: 6.994.166,80 zł

         netto: 5.686.314,47 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 Cena – 64,26 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 69,26 pkt.

 12.Firma:

MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka Spółka komandytowa ul. Poligonowa 32, 08-400 Garwolin

 

Cena oferty:

         brutto: 7.162.990,29 zł

         netto: 6.068.927,47 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 62,75 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 67,75 pkt.

 

13.Firma:

SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 

Cena oferty:

         brutto: 7.771.057,87 zł

         netto: 6.317.933,23 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 57,84 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 62,84 pkt.

 14.Firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Spółka z o.o.,

ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów

 

Cena oferty:

         brutto: 7.792.011,72 zł

         netto: 6.334.968,88 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 57,68 pkt.

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt.

Łączna liczba punktów – 62,68 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Marcin Kołodziejczyk – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego

tel. 256820560 wew.62 e-mail:mkolodziejczyk@garwolin-gmina.pl

Zostaw komentarz