OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin – etap II”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2012-07-06

 

 

 

TIP 271.10.2012                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin – etap II”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX”

Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3,

26-600 Radom

 

Cena oferty:

         brutto: 93.256,15 zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX”Sp. z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Liczba punktów – 100 pkt

 

 

 

 

 

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

 

  1. 1.Firma:

PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. Zagórsko 31a, 26-052 Sitkówka –Nowiny

Cena oferty:

         brutto: 94.835,10 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 98,34 pkt

Liczba punktów – 98,34 pkt.

 

  1. 2.P.H.U. ROBBUD-TRANS Robert Kępka Krzywda 2, 08-450 Łaskarzew

 

Cena oferty:

         brutto: 99.042,01 zł

 

Oferta została odrzucona z postępowania zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, oferta niezgodna z treścią SIWZ.

 

 

  1. 3.Firma:

Ramid Sp. j. Na skraju 109a, 05-090 Raszyn

 

Cena oferty:

         brutto: 122.032,27 zł

 

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 76,42 pkt.

Liczba punktów – 76,42 pkt.

 

  1. 4.Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

 

Cena oferty:

         brutto: 129.296,41 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 72,13 pkt.

Liczba punktów – 72,13 pkt.

 

  1. 5.Firma:

MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49,

84-252 Orle

 

Cena oferty:

         brutto: 130.344,06 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 71,55 pkt.

Liczba punktów – 71,55 pkt.

 

  1. 6.Firma:

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman ul. Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa

 

Cena oferty:

         brutto: 132.660,12 zł

 

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 70,30 pkt.

Liczba punktów – 70,30 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Marcin Kołodziejczyk – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego

tel. 256820560 wew.62 e-mail:mkolodziejczyk@garwolin-gmina.pl

Zostaw komentarz