OGŁOSZENIE o wyniku postępowania na eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-02-13

TIP 271.01.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

Zakład Budowy i Eksploatacji

Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne ul. Główna 45,

08-400 Garwolin

 

Cena oferty:

         brutto: 2,00 zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

 

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

 

  1. 1.FIRMA

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO GAZ Jurzysta Henryk

Ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

 

Cena oferty:

         brutto: 2,20 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 91,36 pkt

Łączna liczba punktów – 91,36 pkt

 

 

Zostaw komentarz