OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków ul. Podsadowiec.”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-03-28

 TIP 271.04.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków ul. Podsadowiec.”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

„FEDRO” Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 1,

08-445 Osieck

 

Cena oferty:

         brutto: 355 672,34 zł

         netto:  289 164,50 zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
„FEDRO” Sp.z o.o. następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

 

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

 

 

  1. 1.FIRMA

Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostow Spółka z o.o. ul.Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty:

         brutto: 375 431,06 zł

         netto:   305 228,5 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 90,00 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5,00 pkt

Łączna liczba punktów – 95,00 pkt

 

 

  1. 2.Firma:

Parol Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Parol Jerzy Al.. Legionów 19, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 406 903,93 zł

         netto: 330 816,20 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 83,04 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 88,04 pkt

 

 

  1. 3.Firma:

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 PL 05-800 Pruszków

 

Cena oferty:

         brutto: 404 651,51 zł

         netto: 328 984,97 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 83,50 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 83,50 pkt

 

  1. 4.Firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane „MELTOR” ul.Liściasta 11, 05-410 Józefów

Cena oferty:

         brutto: 448 462,18 zł

         netto: 364 603,4 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 75,34 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 80,34 pkt

 

  1. 5.Firma:

PHU TOWEMO Monika Szczygieł ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock

 

Cena oferty:

         brutto: 425 376,56zł

         netto: 345 834,6 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 79,43 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 79,43 pkt

 

  1. 6.Firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Spółka Akcyjna

Ul. Składowa 1, 24-100 Puławy

 

Cena oferty:

         brutto: 427 077,62zł

         netto: 347 217,58 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 79,12 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 79,12 pkt

 

  1. 7.Firma:

Przedsiebiorstwo Inżynieryjno Budowlane „DROTECH” Dariusz Kin ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Cena oferty:

         brutto: 431 849,94 zł

         netto: 351 097,51 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 78,24 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 78,24 pkt

 

  1. 8.Firma:

Przedsiębiorstwo Produkcji handlu i obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski, Spółka Jawna ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

 

Cena oferty:

         brutto: 438 178,35 zł

         netto: 356 242,56zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 77,11 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 77,11 pkt

 

  1. 9.Firma:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel

ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

 

Cena oferty:

         brutto: 477 907,42 zł

         netto: 388 542,62 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,70 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 70,70 pkt

 

 

Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 08.04.2013r.

 

Zostaw komentarz