OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Miętne gm. Garwolin etap. II.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-04-05

 TIP 271.05.2013                                

 

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Miętne gm. Garwolin etap. II.”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

Parol Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Parol Jerzy

Al. Legionów 19,

08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 281 336,93 zł

         netto:  228 729,21zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Parol Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Parol Jerzy

następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

 

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

 

 

  1. 1.FIRMA

Przedsiębiorstwo Budowlane „MELTOR”

ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów

 

Cena oferty:

         brutto: 296 195,66 zł

         netto:   240 809,48 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 90,23 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5,00 pkt

Łączna liczba punktów – 95,23 pkt

 

 

  1. 2.Firma:

„FEDRO” Sp.z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

 

Cena oferty:

         brutto: 332 636,98 zł

         netto: 270 436,57 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 80,35 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 85,35 pkt

 

 

  1. 3.Firma:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Cena oferty:

         brutto: 325 728,27 zł

         netto: 264 819,73 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 82,05 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 82,05 pkt

 

  1. 4.Firma:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

 

 

Cena oferty:

         brutto: 327 079,48 zł

         netto: 265 918,28 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 81,71 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 81,71 pkt

 

  1. 5.Firma:

Przedsiębiorstwo Produkcji handlu i obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski, Spółka Jawna

ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

 

Cena oferty:

         brutto: 329 137,18 zł

         netto: 267 591,20 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 81,20 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 81,20 pkt

 

  1. 6.Firma:

PHU TOWEMO Monika Szczygieł

ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock

 

Cena oferty:

         brutto: 335 103,19 zł

         netto: 272 441,62 zł

 

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 

Cena – 79,76 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 79,76 pkt

 

  1. 7.Firma:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10 PL 05-800 Pruszków

Cena oferty:

         brutto: 398 217,11zł

         netto: 323 753,75 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 67,12 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 67,12 pkt

 

 

Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 16.04.2013r.

 

Zostaw komentarz