OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Numer ogłoszenia: 98021 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 207368 – 2013 data 28.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, fax. 025 6820567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój 100 (sekretariat)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój 100 (sekretariat)..
Zostaw komentarz