OGŁOSZENIE o wyniku postępowania na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-06-13

TIP 271.09.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4,

08-400 Garwolin

Cena oferty:

         Cena oferowana brutto:  756000,00

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
EKOLIDER Jarosław Wyglądałanastępującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to 25.06.2013r.

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

  1. FIRMA

Konsorcjum REMONDIS Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock i REMONDIS Sp Z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Cena oferty:

         Cena oferowana brutto:  1683258,66

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 44,91 pkt

Łączna liczba punktów – 44,91 pkt

  1. FIRMA

Zakłada Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o. ul.

Piastowa 2. 05-400 Otwock

Cena oferty:

         Cena oferowana brutto:  1767669,87

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 42,77 pkt

Łączna liczba punktów – 42,77 pkt

  1. FIRMA

MPK Sp. z o.o. ul.Kołobrzeska 5,

07-401 Ostrołęka

Cena oferty:

         Cena oferowana brutto:  1941457,64

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 38,94 pkt

Łączna liczba punktów – 38,94 pkt

Zostaw komentarz