OGŁOSZENIE o wyniku postępowania na Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne gm. Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-07-31

TIP 271.13.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne gm. Garwolin”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 59 994,31 zł

         netto:  48 775,86 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 95 pkt

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

  1. FIRMA

P.U.H. „HYDROSANT” ul. Stacyjna 8A, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 65 243,16 zł

         netto:   53 043,22 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 87,36 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 92,36 pkt

  1. FIRMA

PHU HYDROMIX Sebastian Piętka, Stara Huta 45, 08-410 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 90 158,59 zł

         netto:   73 299,67 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 63,22 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 68,22 pkt

Zostaw komentarz