Wymeldowanie z pobytu stałego

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

 

Nazwa sprawy

 

Wymeldowanie z pobytu stałego

 

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” odrębny dla każdej osoby

–   do wglądu dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument z fotografią pozwalający ustalić tożsamość, w przypadku osoby niepełnoletniej – skrócony odpis aktu urodzenia.

Opłaty

 

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zostaw komentarz