Zameldowanie na pobyt stały

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Zameldowanie na pobyt stały

 Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

( Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z póź.zm.)

 Wymagane dokumenty

-wypełniony druk ” Zgłoszenie pobytu stałego’ odrębny dla każdej meldującej się osoby

-do wglądu dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument z fotografią pozwalający ustalić tożsamość w przypadku osoby niepełnoletniej – skrócony odpis aktu urodzenia

 Opłaty Nie pobiera się
 Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elzbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludnosci i dowodów osobistych
Zostaw komentarz