OGŁOSZENIE o wyniku postępowania rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-08-26

TIP 271.15.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

REMBUD

Kazimierz Jasiński

Al. Legionów 4

08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 783.434,77 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
REMBUD Kazimierz Jasiński

następującej punktacji:

Cena – 94,56 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 99,56 pkt

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

  1. FIRMA

Zakład Remontowo – Usługowo – Konserwacyjny Henryk Łagowski ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom

Cena oferty:

         brutto: 779.776,84 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 95,00 pkt

  1. FIRMA

BUDRAMAT ul. Sikorskiego 76, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 900.960,17 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 82,22 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 87,22 pkt

  1. FIRMA

Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki ul. Hufca Orłów 13, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 863.453,61 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 85,79 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 85,79 pkt

  1. FIRMA

Zakład Budowlany „MEGA-BUD” ul. Radosna 65, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 867.838,49 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 85,36 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 85,36 pkt

  1. FIRMA

Zakład Remontowo – Budowlany Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Wodecki ul. Dekarska 16 m. 1, 26-600 Radom

Cena oferty:

         brutto: 997.802,48 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 74,24 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 79,24pkt

  1. FIRMA

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” inż. Jan Stanisław Górliński ul. Moniuszki 85, 06-200 Maków Mazowiecki

Cena oferty:

         brutto: 1.168.085,67 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 63,42 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 68,42 pkt

  1. FIRMA

Poleksbud Trade Sp. z o.o. ul. Franciszka Stefczyka 36, 20-151 Lublin

Cena oferty:

         brutto: 1.224.595,36 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 60,49 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 65,49 pkt

Zostaw komentarz