OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika w miejscowości Górki gm. Garwolin – etap I.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-09-26

TIP 271.17.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Górki gm. Garwolin – etap I” Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Firma wydobywczo-usługowa „ALBERT”

Jacek Wysocki

Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew

Cena oferty:

         brutto: 95.766,82 zł

         netto: 77.859,20 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
Firma wydobywczo-usługowa „ALBERT” następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą 07.10.2013r.

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

  1. FIRMA

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. ul. Gen. Kleeberga 63 21-400 Łuków

Cena oferty:

         brutto: 109.397,01zł

         netto: 88.940,66 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 83,16 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 2,5 pkt

Łączna liczba punktów – 85,66 pkt

  1. FIRMA

„BRUK-TRANS” Usługi Brukarsko-Budowlane Piotr Kowalczyk, Anielów 26, 08-460 Sobolew

Cena oferty:

         brutto: 118.565,94 zł

         netto: 96.395,07 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 76,73 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 81,73 pkt

  1. FIRMA

„BISTAH” ul. II Armii Wojska Polskiego, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 113.014,10 zł

         netto: 91.881,38 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 80,50 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 80,50 pkt

  1. FIRMA

Przedsiębiorstwo Budowlane „MELTOR” ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów

Cena oferty:

         brutto: 120.586,56 zł

         netto: 98.037,85 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 75,45 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 80,45 pkt

Zostaw komentarz