OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w sezonie grzewczym 2013/2014.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-09-27

TIP 271.16.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawy oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w sezonie grzewczym 2013/2014 „, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Petrolis Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń

Cena oferty:

         brutto: 3,60 zł

         netto:  2,93 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
Petrolis Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń

następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to 04.10.2013r.

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

  1. FIRMA

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce

Cena oferty:

         brutto: 3,63 zł

         netto:   2,95 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 99,17pkt

Łączna liczba punktów – 99,17 pkt

  1. FIRMA

Petrodom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska

Cena oferty:

         brutto: 3,62 zł

         netto:   2,94 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 99,45pkt

Łączna liczba punktów – 99,45 pkt

Zostaw komentarz