OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa chodnika w miejscowości Górki gm. Garwolin – etap II.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-10-03

TIP 271.19.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Górki gm. Garwolin – etap II, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:na

Firma wydobywczo-usługowa „ALBERT”

Jacek Wysocki

Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew

Cena oferty:

         brutto: 99 171,69 zł

         netto:   80 627,39 zł

Na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę wydobywczo-usługową „ALBERT”Jacek Wysocki.Oferta spełniła wszystkie wymagania zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiadała potrzebom Zamawiającego i osiągnęła najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. Dlatego też oferta Firma wydobywczo-usługowa „ALBERT” Jacek Wysocki została uznana za najkorzystniejszą.

Planowany termin podpisania umowa z wykonawcą 07.10.2013 r.

Zostaw komentarz