Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828)

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

wypełniona deklaracja o wysokości dochodu

do wglądu: zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 203, nr telefonu (25) 6820560 wew. 38, Hanna Bauk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zostaw komentarz