Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Podstawa prawna

 

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282).

 

Wymagane dokumenty

  1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
  2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej);
  3. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

 

Opłaty

10 zł

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 203, nr telefonu (25) 6820560 wew. 38, Hanna Bauk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. – składanie wniosków

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą przyjmowane przez Urząd Gminy Garwolin, 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka nr 16 .

Wzór wniosku o dodatek energetyczny do pobrania jest powyżej.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

UWAGA

Do składanego wniosku w powyższej sprawie należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 złoty- podstawa prawna Ustawa o opłacie skarbowej Dz.U.2012.poz.1282 

Zostaw komentarz