Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6540.2.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14 marca 2014 roku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w powiązaniu z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.03.2014 r., zostało wydane postanowienie o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusza Osieck (598) przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Osieck, Sobienie Jeziory, Celestynów, Karczew, Garwolin, Pilawa, Wilga, Góra Kalwaria, Warka i Magnuszew w województwie mazowieckim. Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Państwowy Instytut Badawczy – Państwowy Instytut Badawczy.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10 §1 K.p.a. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz