WÓJT GMINY GARWOLIN Ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki ŻUK A15 B, rok produkcji 1981 rok.

 w Archiwum przetargów

WÓJT GMINY

GARWOLIN

         Ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki ŻUK A15 B, rok produkcji 1981 rok, nr rejestracyjny SDN 0810 (pożarniczy) będący własnością Gminy Garwolin.

Cena wywoławcza przedmiotowego samochodu wynosi brutto 1300.00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Otwarcie ofert obędzie się w dniu 24 marca 2014 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godzinach 900 – 1500 w Talubie 14 (teren OSP Taluba).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 tel.25 682 05 60 wew.57, fax.25 682 05 67.

Z przeprowadzonego przetargu ofertowego Komisja sporządzi protokół, który będzie stanowił dowód zakupu przedmiotowego samochodu.

Garwolin, dnia 17.03.2014 r.

Zostaw komentarz