WÓJT GMINY GARWOLIN Ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki ŻUK A15 B, rok produkcji 1981 rok.

 w Archiwum przetargów

WÓJT GMINY

GARWOLIN

      

   Ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki ŻUK A15 B, rok produkcji 1981 rok, nr rejestracyjny SDN 0810 (pożarniczy) będący własnością Gminy Garwolin.

Cena wywoławcza przedmiotowego samochodu wynosi brutto 1300.00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Otwarcie ofert obędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godzinach 900 – 1500 w Talubie 14 (teren OSP Taluba).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 tel.25 682 05 60 wew.57, fax.25 682 05 67.

Z przeprowadzonego przetargu ofertowego Komisja sporządzi protokół, który będzie stanowił dowód zakupu przedmiotowego samochodu.

Garwolin, dnia 25.03.2014 r.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

 

(-)

 

Tomasz Łysiak

 

 

Aktualizacja

Cena wywoławcza przedmiotowego samochodu wynosi brutto 600.00 złotych (słownie: sześćset  złotych).

 

 

Zostaw komentarz