OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu ofertowego a sprzedaż samochodu marki ŻUK A15 B, rok produkcji 1981 rok, nr rejestracyjny SDN 0810 (pożarniczy) będący własnością Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-04-03

                                     

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu ofertowego

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu na sprzedaż samochodu marki ŻUK A15 B, rok produkcji 1981 rok, nr rejestracyjny SDN 0810 (pożarniczy) będący własnością Gminy Garwolin”, Komisja przetargowa wybrała ofertę Pana :

Mucha Piotr

Sulbiny Ul. Warszawska 7

08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 620 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa udzieliła ofercie Pana Mucha Piotr następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

W postępowaniu przetargowym ofertę złożył także Pan:

  1. Rutkowski Piotr

Kochów 12

08-480 Maciejowice

Cena oferty:

         brutto: 610 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 98,39 pkt

Łączna liczba punktów – 98,39 pkt

Zostaw komentarz