OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów gm. Garwolin.”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-04-24

TIP 271.05.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów gm. Garwolin.”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

FEDRO” Sp.z o.o.

ul. Kolejowa 1,

08-445 Osieck

Cena oferty:

         brutto: 194 454,14 zł

         netto:  158 092,8 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
FEDRO” Sp.z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 94,65pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 99,65 pkt

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

  1. FIRMA

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o .o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

Cena oferty:

         brutto: 193 741,24 zł

         netto:   157 513,2 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 95,00 pkt

  1. Firma:

Parol Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Parol Jerzy

Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 215 637,7 zł

         netto: 175 315,2 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofe rcie następującej punktacji:

Cena – 85,35 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 90,35 pkt

  1. Firma:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel

ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Cena oferty:

         brutto: 222 087,82 zł

         netto: 180 559,2 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 82,87 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 87,87 pkt

  1. Firma:

PHU TOWEMO Monika Szczygieł ul. Żeromskiego 73K, 05-400 Otwock

Cena oferty:

         brutto: 232 238,27 zł

         netto: 188 811,6 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 81,71 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 81,71 pkt

Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 06.05.2014r.

Zostaw komentarz