OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Puznów Stary, Mętne, Rębków Ruda Talubska i Taluba gm. Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-05-07

TIP 271.07.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Puznów Stary, Mętne, Rębków Ruda Talubska i Taluba gm. Garwolin.”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

FIRMA WYDOBYWCZO-USŁUGOWA

„ALBERT”                                    

Uścieniec 20

08-450 Łaskarzew

Cena oferty:

         brutto: 181 260,45 zł

         netto:  147 366,22 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
FIRMA WYDOBYWCZO-USŁUGOWA „ALBERT”

następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100,00 pkt

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

  1. FIRMA

„PAROL” ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWO BUDOWLANY       Parol Jerzy   Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 202 447,05 zł

         netto:   164 591,10 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 85,06 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 90,06 pkt

  1. Firma:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych I Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. 21-400 Łuków ul. Gen. Kleeberga 63

Cena oferty:

         brutto: 195 046,45 zł

         netto: 158 574,35 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 88,29 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 88,29 pkt

  1. Firma:

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Waldemar Salamon                             05-332 Siennica, ul. Piaski 4

Cena oferty:

         brutto: 200 606,46 zł

         netto: 163 094,68 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 85,84 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 85,84 pkt

  1. Firma:

USŁUGI ASENIZACYJNE TRANSPORTOWO-HANDLOWE                         Roman Wałach 24-170 Kraków, ul. Głowackiego 57A

Cena oferty:

         brutto: 218 656,73 zł

         netto: 177 769,70 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 78,75 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 78,75 pkt

  1. Firma:

F.H.U. „BRUK – BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31,

05-430Celestynów

Cena oferty:

         brutto: 245 115,24 zł

         netto: 199 280,68 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 70,25 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 75,25 pkt

  1. Firma:

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Mieczysław Kaczmarczyk         08-410 Wola Rębkowska, Rebków ul. Starowiejska 26

Cena oferty:

         brutto: 231 205,58 zł

         netto: 187 972,02 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 74,48 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 74,48 pkt

Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 20.05.2014r.

Zostaw komentarz