Ilość zebranych odpadów z terenu gminy w 2013 r.

 w Gospodarka odpadami - informacje

Informacja dotycząca ilości zebranych odpadów z terenu gminy Garwolin

 

Przekazujemy informację na temat ilości zebranych odpadów z terenu gminy Garwolin w roku 2013:

 

Lp.

Rodzaj odpadu

kod

Ilość

1.

Niesegregowane odpady komunalne

20 03 01

208,70

2.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

  63,70

3.

Opakowania ze szkła

15 01 07

112,50

4.

Opakowania z papieru i makulatury

15 01 01

75,70

5.

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

17,80

6.

Opakowania z metalu

15 01 04

   1,20

7.

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

11,20

8.

Zużyte opony

16 01 03

   0,20

9.

Żelazo i stal

17 04 05

   1,00

10.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 12 12

  44,91

11.

Papier i tektura

20 01 01

 10,60

12.

Odzież

20 01 10

   5,60

13.

Odzież z włókien naturalnych

ex 20 01 10

  22,70

14.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

ex 20 01 36

   0,50

15.

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

ex 20 01 99

   4,60

16.

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

ex 20 03 99

   1,20

Zostaw komentarz