Uchwały Rady Gminy Garwolin dot. gospodarki odpadami

 w Gospodarka odpadami - informacje

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uiszcza się w następujący sposób:

  1. Za miesiące styczeń, luty, marzec – do 15 marca,
  2. Za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja,
  3. Za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września,
  4. Za miesiące październik, listopad, grudzień – do 15 listopada.

Opłatę bez wezwania wnosi się :

  1. Na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Garwolinie ,

nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010

  1. U inkasenta (sołtysa) w danej miejscowości
  2. W kasie Urzędu Gminy w Garwolinie

(dowód wpłaty do pobrania w pokoju 111)

Zostaw komentarz